10 wordpress theme du lịch tốt nhất

Ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số. Do đó, việc xây dựng một website du lịch thu hút và chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Với hệ sinh thái phong phú các theme, WordPress cung cấp nhiều lựa chọn tuyệt vời để phát triển các trang web du lịch.

1. Traveler theme

2. Tour Package

3. Travelo theme

4. Moose theme

5. CityTours

6. Voyage theme

7. Travel Agency

8. Astra

9. Avada

10. GeneratePress Premium

11. Love Travel

12. Aventura

13. Book Your Travel