10 wordpress theme khóa học trực tuyến tốt nhất

Đây là 10 wordpress theme khóa học trực tuyến tốt nhất dành cho các trung tâm đào tạo, các trường học và các doanh nghiệp muốn xây dựng website đào tạo trực tuyến. Những theme này được thiết kế chuyên biệt cho mục đích đào tạo, có giao diện đẹp mắt, tính năng phong phú và dễ dàng sử dụng. Bài viết sẽ liệt kê top 10 theme tốt nhất phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau cùng những ưu điểm nổi bật của từng theme.

1. Eduma

2. Masterstudy

3. Course Builder

4. Astra

5. GeneratePress Premium