11 giải pháp kinh doanh và công nghệ cho start-up năm 2023

01. Thuận lợi

5 thuận lợi của start-up năm 2023

02. Khó khăn

10 vấn đề của start-up hay gặp phải

03. Giải pháp

11 giải pháp kinh doanh và công nghệ cho start-up