5 nguyên tắc tạo ra ý tưởng sáng tạo

Nguyên tắc 1: Hãy nhớ rằng luôn có một giải pháp khác biệt và tốt hơn cho công việc của bạn

Nguyên tắc 2: Tham khảo ý kiến của nhiều người

Nguyên tắc 3: Đừng xem nhẹ sức mạnh của brainstorm (động não tập thể)

Nguyên tắc 4: Thay đổi thái độ trước thất bại

Nguyên tắc 5: Học cách nhìn đa chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *