skip to Main Content

Airy Logo – Thiết kế Logo phong cách ẩn dụ đầy tinh tế

Airy Logo – Thiết Kế Logo Phong Cách ẩn Dụ đầy Tinh Tế

Những logo được thiết kế nhẹ nhàng với cánh, lông vũ, và tất cả những gì giúp bạn “trên mây” có thể trở thành xu hướng mới kể từ năm 2019. Xu hướng của Logo này sẽ biến thiết kế của bạn trở thành một phép ẩn dụ đầy tinh tế. Nhờ đó, Logo có thể truyền tải được nhiều thông điệp của thương hiệu hơn.

Thiết kế logo với phong cách Airy Logo:

Giá: 3.500.000 đồng

Có 6 lựa chọn

Thời gian thực hiện 14 ngày

THIẾT KẾ

Back To Top