Aris phát hành Web app đồng bộ khách hàng - ARIS VIỆT NAM

Ads

Aris phát hành Web app đồng bộ khách hàng

Aris phát hành web app đồng bộ khách hàng trên web và app mobile. App có thể phát hành trên trên Google Play, và IOS.

Dễ dàng chỉnh sửa trên web bằng máy tính và tự động đồng bộ trên app mobile.

Trên app mobile có thể nhắn tin đồng bộ đến người dùng không giới hạn.

Ads