Chữ ký số là gì?

Chữ ký số/chứng thư số/token điện tử…là một thiết bị đã mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng internet.

ARIS phát hành chữ ký số EA cho doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ CỦA BẠN

Lợi ích khi sử dụng chữ ký số

Chữ ký số sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính…mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty.

Cá nhân, doanh nghiệp có thể dùng chữ ký số để ký hợp đồng với các đối tác làm ăn trực tuyến mà không cần gặp nhau. Chỉ cần ký vào file hợp đồng và gửi qua email.

Cách lựa chọn chữ ký số phù hợp cho doanh nghiệp

Chữ ký số có hạn thời gian sử dụng theo năm, hết hạn chỉ cần gia hạn lại

Chữ ký số EA

Là chữ ký số cao cấp được thực hiện hợp tác giữa Công ty công nghệ ARIS và Công ty công nghệ SOFTDREMS

Đăng ký phát hành:

Chữ ký số 1 năm: 1.848.000 đồng
Chữ ký số 2 năm: 2.728.000 đồng
Chữ ký số 3 năm: 3.080.000 đồng
Chữ ký số 4 năm: 3.300.000 đồng
Chữ ký số được công ty công nghệ ARIS bảo mật an ninh mạng và an toàn khi sử dụng

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ CỦA BẠN