Cách sửa lỗi WordPress Elementor Server Error(500 Internal Server Error)

Nhận được thông báo lỗi Lỗi Máy chủ (500 Lỗi Máy chủ Nội bộ) do sự cố giới hạn bộ nhớ. Giới hạn bộ nhớ phải được đặt tối thiểu 128MB theo yêu cầu của chúng tôi.

Tôi đã đặt nó thành 256MB, thêm mã này xác định (‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’); trong tệp wp-config.

Bạn có thể tăng nó tùy theo nhu cầu trang web của bạn muốn xác định (‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘4048M’);

Chúc thành công!