Định nghĩa thiết kế web “tuyệt vời”

01. Trong khi tính thẩm mỹ là chủ đề của các cuộc tranh luận, dữ liệu thì không, vì vậy định nghĩa của chúng tôi về thiết kế web ‘hiệu quả’ là lấy người dùng làm trung tâm. Chúng tôi tạo và tối ưu hóa các thiết kế theo tính cách người dùng cụ thể của […]