Ví dụ: Xerox

Xerox cần một chiến lược kỹ thuật số và trang web mới để thu hút khách hàng tiềm năng B2B cho các công nghệ máy in mới của họ. Chúng tôi đã tạo một trang đích hoàn toàn mới, các chiến dịch tiếp thị qua phương tiện truyền thông trả tiền, nhắm mục tiêu lại và email. Kết quả: Tỷ lệ chuyển đổi 43%.

Các thách thức
Xerox cần thu hút khách hàng tiềm năng B2B cho công nghệ Xerox® ConnectKey®
Phạm vi
Xerox muốn duy trì khả năng đơn giản hóa công việc và cải thiện năng suất bằng cách quảng bá máy in của họ với Công nghệ Xerox® ConnectKey® cho đối tượng doanh nghiệp. Trên hết, Xerox nhằm mục đích tạo ra các khách hàng tiềm năng cho lực lượng bán hàng của họ sẽ được phân phối lại cho các đại lý của họ.

Khoảng cách
Trang web của họ là một trang web công ty với rất ít điểm tiếp xúc quan trọng trong việc ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng – nhưng nó không được tạo cho phạm vi này và cuối cùng đã không thành công trong việc đảm bảo khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, những khách hàng tiềm năng mà Xerox thu được không được gửi trực tiếp đến lực lượng bán hàng.

Giải pháp
Chúng tôi đã cải thiện sự tương tác và chuyển đổi của khách hàng thông qua các chiến dịch kỹ thuật số
Việc tạo khung cho sự tương tác và chuyển đổi của khách hàng bắt đầu bằng
phân tích chuyên sâu về đối tượng và lập bản đồ hành trình của khách hàng dựa trên thông tin chi tiết về Lực lượng bán hàng của Xerox.

Một số sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

Tiếp cận đối tượng.
Chúng tôi đã tạo danh mục nhắm mục tiêu chiến dịch Tìm kiếm và Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và các từ khóa được gắn thương hiệu
Trang đích.
Chúng tôi đã tạo một trang đích mới trên một miền mới, với thông điệp dựa trên hầu hết các trình kích hoạt mua hàng quan trọng, bản trình bày video, biểu mẫu liên hệ đơn giản và dễ điền và tải xuống tài liệu quảng cáo.
Nhắm mục tiêu lại.
Chúng tôi đã tạo một chiến dịch nhắm mục tiêu lại thông qua Google Ads cho những người dùng đủ điều kiện nhất có lượt xem video và thời gian trên trang
Nuôi dưỡng.
Đối với những người dùng đã tải xuống tài liệu quảng cáo, nhưng vẫn cân nhắc, chúng tôi đã cung cấp các phần nội dung khác nhau qua email

Tối ưu hóa
Cách chúng tôi cải thiện kênh bán hàng trên tất cả các kênh

Thông qua phân tích liên tục, chúng tôi đã tạo các phân khúc khác nhau dựa trên mức độ tương tác và chuyển đổi người dùng.

Chiến dịch đã cải thiện hiệu quả và khách hàng tiềm năng được tạo ra thông qua việc tinh chỉnh đối tượng, thử nghiệm và cải tiến nội dung và tối ưu hóa ngân sách.

Lực lượng bán hàng của Xerox đã thực hiện các khách hàng tiềm năng và đại lý được cung cấp phản hồi về điểm chất lượng của các khách hàng tiềm năng và thông tin chi tiết về khách hàng.