skip to Main Content

Với Cmr – Aris các Doanh nghiệp phát triển thành công với CRM sẽ tăng 52% Doanh thu, 62% tỷ lệ chốt sale, và 70% năng suất làm việc

Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi

Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính, bán hàng, nhân sự, công việc… của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại di động.

Nâng cao năng suất

Tự động hóa quy trình tác nghiệp giữa các bộ phận để tiết kiệm thời gian nhập liệu, giảm sai sót giúp tối ưu hóa nguồn lực.

Tiết kiệm chi phí đầu tư

Không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực quản trị hệ thống. Chỉ cần đăng ký là được cấp tài khoản để sử dụng ngay và không giới hạn số lượng người sử dụng.

Cập nhật kịp thời chế độ chính sách mới

Doanh nghiệp luôn được sử dụng phần mềm với những tính năng mới nhất, cập nhật kịp thời chế độ, chính sách mới ban hành.
Back To Top