Đối tác Aris

Aris có 11 công ty thành viên và 112 đối tác trong và ngoài nước.

– Ngân hàng BIDV: tài chính, thanh toán

– Ngân hàng Vietcombank

– FSB – Tập đoàn FPT: Đào tạo công nghệ

– Tập đoàn VIETTEL: Hạ tầng internet và bảo mật

– iNET: hạ tầng hosting, tên miền

– Công ty Latech: Chữ ký số

– Tập đoàn NOVAON: Hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử…