skip to Main Content

Hiệp hội dâu tây Mai Sơn

Hiệp Hội Dâu Tây Mai Sơn

ên website: HIỆP HỘI DÂU TÂY MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ website: Dautayxuanque.com

Hỗ trợ tên miền quốc tế &  hosting 12 tháng, bảo hành website 05 năm

Kinh phí thực hiện: 4.990.000 đồng

Hiệp hội phát triển Dâu tây Mai Sơn, Tỉnh Sơn La hiện có 5,3 ha dâu Tây và các loại cây trồng. Khu vực được thiên nhiên ưu đãi khí hậu ôn hòa tạo nên thế mạnh có thể sản xuất ra những loại hoa quả độc đáo như Dâu Tây, Bưởi Năm Roi, Đào, Mận đảm bảo chất lượng, an toàn

Chất lượng

Sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn VietGap

Sản phẩm

Là thương hiệu nổi tiếng, uy tín, lịch sử hoạt động lâu đời

Công nghệ

Nông nghiệp sạch công nghệ cao, vận chuyển toàn quốc

Back To Top