Hướng dẫn sửa lỗi website không thể chỉnh sửa với Elementor

Các nguyên do dẫn đến việc này là:
– Do phiên bản PHP và các thông số không phù hợp là 7.0 trở lên, cấu hình Time out 180 trở lên. Sửa tệp wp-config.php, thêm đoạn mã này vào dòng sau dòng 81: define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );
– Do xung đột Plugin. Hãy gỡ Plugin và sử dụng plugin có bản quyền.