7 thế mạnh, 3 yếu điểm, 5 giải pháp cho doanh nghiệp lớn Việt Nam 2023

7 thế mạnh 01. Vốn nhiều Doanh nghiệp lớn đa số được nhà nước bảo trợ có ngân hàng đứng sau, nguồn vốn lớn là thế mạnh. 02. Nhân sự hoàn chỉnh Do vốn lớn nên nhân sự tuyển dụng được nhiều người tài giỏi, các bộ phận, vị trí có quy trình làm việc …

7 thế mạnh, 3 yếu điểm, 5 giải pháp cho doanh nghiệp lớn Việt Nam 2023 Read More »