JetEngine For Elementor chính hãng mới nhất 120k

JetEngine for Elementor là một plugin mở rộng cho trình tạo trang web Elementor, giúp bạn tạo và quản lý dữ liệu tùy chỉnh, hiển thị nội dung động, tạo các trang danh sách và các trang đơn lẻ độc đáo. Dưới đây là một số thông tin và tính năng chi tiết của plugin này:

Tính năng tạo trang động: JetEngine for Elementor cho phép bạn tạo các trang động, như trang danh sách sản phẩm, trang tin tức hoặc trang chuyên mục.

Tính năng tạo dữ liệu tùy chỉnh: Plugin này cho phép bạn tạo các loại dữ liệu tùy chỉnh, bao gồm sản phẩm, danh mục, bài viết, trang, và thậm chí các loại dữ liệu tùy chỉnh khác.

Tính năng tùy chỉnh trường dữ liệu: JetEngine for Elementor cho phép bạn tùy chỉnh trường dữ liệu theo nhu cầu của bạn, bao gồm các loại trường như văn bản, đánh dấu chọn, số, địa chỉ, email và URL.

Tính năng quản lý dữ liệu: Plugin này cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu mạnh mẽ, giúp bạn quản lý và hiển thị dữ liệu tùy chỉnh một cách dễ dàng.

Tính năng tích hợp với WooCommerce: JetEngine for Elementor tích hợp tốt với WooCommerce, cho phép bạn tạo các trang sản phẩm, trang danh mục và trang thanh toán.

Tính năng tạo trang đơn lẻ độc đáo: Plugin này cho phép bạn tạo các trang đơn lẻ độc đáo cho mỗi dữ liệu tùy chỉnh, giúp tăng cường trải nghiệm người dùng và tăng doanh số bán hàng.

Tính năng tích hợp với các plugin bên thứ ba: JetEngine for Elementor tích hợp tốt với các plugin bên thứ ba, bao gồm Advanced Custom Fields, Toolset, Pods và WooCommerce.

Tóm lại, JetEngine for Elementor là một plugin mở rộng cho trình tạo trang web Elementor, cho phép bạn tạo và quản lý dữ liệu tùy chỉnh, hiển thị nội dung động, tạo các trang danh sách và các trang đơn lẻ độc đáo. Plugin này có nhiều tính năng độc đáo giúp tăng cường trải nghiệm người dùng và tăng doanh số bán hàng, và tích hợp tốt với WooCommerce và các plugin bên thứ ba.

GIỚI THIỆU ARISARIS Technology
Copyright © 2023 ARIS - Công ty TNHH công nghệ Aris
Mã số thuế: 5500547375 cấp ngày: 06/02/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La - Đại diện: Ông Tòng Văn Chiên.
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆCNơi tìm thấy chúng tôi
https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/04/img-footer-map.png
MẠNG XÃ HỘIARIS Social links
Tìm và kết nối, trò chuyện với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được nhiều khuyến mại hấp dẫn.