Làm web Tin tức - Tạp Chí Online - Aris

Làm web Tin tức - Tạp Chí Online

Một khi website của bạn có lượng độc giả lớn, đặc biệt khi nó chuyên về 1 chủ đề nào đó thì không sớm thì muộn, sẽ có đơn vị tự liên hệ với bạn để viết bài quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ của họ.

Sản phẩm/dịch vụ này thường có cùng chủ đề với website của bạn. Hai bên sẽ tự thương lượng độ dài bài viết, vị trí đăng bài cũng như giá cả.