Lộ trình lương thưởng, phúc lợi tại Aris

Từ năm 2020 – 2025: Lương trung bình cán bộ nhân viên Aris 4 – 15 triệu ( Gồm thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT) – áp dụng cho thực tập viên, nhân viên thử việc

Từ năm 2026 – 2032: Lương trung bình cán bộ nhân viên Aris 8 – 25 triệu ( Gồm thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT) – Áp dụng cho cán bộ nhân viên có thành tích, thâm niên công tác, phó phòng, trưởng phòng.

Sau năm 2032: Lương trung bình cán bộ nhân viên Aris 25 – 150 triệu ( Gồm thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT) – Áp dụng cho cán bộ nhân viên có thành tích, thâm niên công tác, phó phòng, trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc.

Chúng tôi có thể thay đổi thông tin mà không cần báo với bất kỳ bên này sử dụng dữ liệu này.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *