Lộ trình tuyển dụng và thăng tiến tại Aris

Aris là công ty lớn, tiềm lực tài chính mạnh và minh bạch. Lộ trình tuyển dụng và thăng tiến sự nghiệp được ban lãnh đạo thực hiện như sau:

Hoan nghênh các bạn đến với ngôi nhà chung Aris

Yêu cầu:

  • Có nhân cách tốt, trung thực
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Khả năng tự học
  • Có chuyên môn
  • Làm việc chuyên nghiệp
  • Kỷ luật

Công tác viên, thực tập viên làm công việc: Tìm hiểu công ty, tìm kiếm khách hàng, lương theo % kết quả lao động, hoạt động độc lập, tự do => Sau 6 tháng thi tuyển -> Nhân viên thử việc.

Nhân viên thử việc, làm công việc: Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, được công ty cấp trang thiết bị và đào tạo hướng dẫn, hưởng lương 80%, có hợp đồng lao động => sau 6 tháng, xét tuyển lên nhân viên chính thức, làm việc không đạt buộc thôi việc.

Nhân viên chính thức, làm công việc: Làm việc, công tác theo phân công của tổ chức, hưởng lương 100% , BHXH, BHYT, phụ cấp công tác và lương thưởng tháng 13, được đi du lịch, học tập miễn phí do công ty tổ chức => Sau 1 năm được phép thi tuyển và xét lên quản lý Phó Phòng, Trưởng phòng. Làm việc không đạt buộc thôi việc.

Phó phòng, làm công việc: Làm việc theo phân công tổ chức và giúp Trưởng phòng tham gia quản lý hướng dẫn nhân viên, được hưởng lương 100%, nộp BHXH, BHYT, phụ cấp công tác và lương thưởng tháng 13, + lương quản lý, được đi du lịch, học tập miễn phí do công ty tổ chức => Sau 6 tháng được đăng ký xét lên trưởng phòng, làm việc không đạt trở lại làm nhân viên.
Trưởng phòng, làm công việc: Điều hành công việc của phòng mình quản lý, được hưởng 100% lương, nộp BHXH, BHYT, phụ cấp công tác và lương thưởng tháng 13, + lương quản lý, được đi du lịch, học tập miễn phí do công ty tổ chức => Sau 6 tháng được xét lên giám đốc, phó giám đốc, làm việc không đạt trở lại làm phó phòng hoặc thuyên chuyển đơn vị.

Ban giám đốc, làm công việc: Điều hành công ty theo phân công tổ chức, đào tạo định hướng nhân viên, tham gia tuyển dụng nhân sự. được hưởng 100% lương, nộp BHXH, BHYT, phụ cấp công tác và lương thưởng tháng 13, + lương quản lý, được đi du lịch, học tập miễn phí do công ty tổ chức

Trân trọng!