Công nghệ AI là gì?

AI (viết tắt của Artifical Intelligence – Trí Thông Minh Nhân Tạo) là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ WEB

Công nghệ AI dùng vào việc gì?

Trong ngành vận tải: Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trên những phương tiện vận tải tự lái, điển hình là ô tô.

Trong sản xuất: Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để xây dựng những quy trình sản xuất tối ưu hơn. Công nghệ AI có khả năng phân tích cao, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định trong sản xuất.

Trong y tế: Ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế là máy bay thiết bị bay không người lái được sử dụng trong những trường hợp cứu hộ khẩn cấp.

Trong giáo dục: Các hoạt động giáo dục như chấm điểm hay dạy kèm học sinh có thể được tự động hóa nhờ công nghệ AI.

Trong truyền thông: làm thay đổi cách thức tiếp cận đối với khách hàng mục tiêu, các công ty có thể cung cấp quảng cáo vào đúng thời điểm, đúng khách hàng tiềm năng, dựa trên việc phân tích các đặc điểm về nhân khẩu học, thói quen hoạt động trực tuyến và những nội dung mà khách hàng thường xem trên quảng cáo.

Trong ngành dịch vụ: Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu, công nghệ AI có thể nắm bắt thông tin về hành vi sử dụng dịch vụ của khách hàng, từ đó mang lại những giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Công nghệ web có sử dụng AI ?

Xuất phát từ thói quen người dùng online mong muốn tìm kiếm sản phẩm, nội dung một cách nhanh chóng mà không mất nhiều công sức. Công ty thiết kế web tốt sẽ đưa các ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công việc như chatbots, voice search và những giải pháp sử dụng AI khác.

Thuật toán AI cao cấp giúp trải nghiệm khách hàng tốt hơn và giai đoạn machine learning phức tạp, AI đang thực sự kết nối thành công giữa nhận thức con người và sự tự động của máy móc.

Theo Gartner dự đoán rằng vào năm 2020, hơn 80% tất cả các tương tác của khách hàng sẽ được xử lý bởi AI. Ngày nay, các công ty như Alibaba, Rakuten, eBay và Amazon đang sử dụng Al để phát hiện đánh giá giả, chatbot, đề xuất sản phẩm, quản lý dữ liệu lớn,…

Hiện nay các web ứng dụng AI có đặc điểm gì?

ĐĂNG KÝ LÀM WEB AI

Các ví dụ tốt nhất về AI

Thuật toán AI mạnh mẽ cho phép khách hàng chỉ cần hỏi và có được những gì họ muốn. Sự phổ biến bên thiết bị hỗ trợ AI như Amazon Echo và Google Assistant cho thấy mọi người thích tìm kiếm bằng giọng nói và cách nó có khả năng giúp nền tảng thương mại điện tử tăng lợi nhuận.