Premium Addons PRO for Elementor - ARIS VIỆT NAM

Ads

Premium Addons PRO for Elementor

55+ Tiện ích Nâng cao và Tiện ích bổ sung Phần
Cả phiên bản Miễn phí & CHUYÊN NGHIỆP đều bao gồm hơn 50 tiện ích và tiện ích bổ sung giúp bạn hoàn thành các dự án trang web của mình nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn nhiều.

Addons Premium là 100% mô-đun, Bạn có thể kích hoạt các phần tử bạn đang sử dụng và tắt phần còn lại để có hiệu suất nhanh hơn. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển plugin của mình giống như cách Elementor được xây dựng, có nghĩa là các tệp JS được tải tùy thuộc vào phần tử bạn đang sử dụng trên mỗi trang.
Mô-đun và trọng lượng

Trình duyệt đáp ứng và chéo
Các widget của Premium Addons được thử nghiệm trên tất cả các trình duyệt web chính như Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera và Internet Explorer để đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn của trình duyệt cho tất cả các phần tử.

Các Addon cao cấp hoàn toàn có thể được đổi thương hiệu với tên thương hiệu của riêng bạn và thông tin chi tiết về tác giả. Khách hàng của bạn sẽ không bao giờ biết bạn đang sử dụng công cụ nào để xây dựng trang web của họ và sẽ nghĩ rằng đây là bộ công cụ của riêng bạn. Nhãn trắng hoạt động miễn là giấy phép của bạn còn hoạt động.
100% nhãn trắng

Nên sử dụng, rất đa dang và hay.

Ads