Chữ ký số, chữ ký điện tử cung cấp bởi Aris

1,490,000

Chữ ký số 1.490.000 – 3 năm sử dụng.

Chữ ký số doanh nghiệp là giải pháp giúp doanh nghiệp: Ký số các giao dịch công trực tuyến, kê khai, nộp thuế, Hải quan, Ký số trên Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm xã hội

Mô tả

Chữ ký số là gì?

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP nêu rõ:

“Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.”

Trong chữ ký số doanh nghiệp chứa các nội dung thông tin sau:

– Thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Bao gồm: Tên doanh nghiệp, Mã số thuế của doanh nghiệp…;
– Số serial của Token;
– Thời hạn sử dụng có hiệu lực của chữ ký số;
– Những thông tin liên quan đến tổ chức chứng thực chữ ký số cho doanh nghiệp;
– Chữ ký xác nhận của tổ chức chứng thực chữ ký số cho doanh nghiệp;
– Những quy định về việc hạn chế sử dụng chữ ký số, quy định về phạm vi sử dụng của chữ ký số;
– Quy định về trách nhiệm và những hạn chế của các tổ chức chứng thực chữ ký cho doanh nghiệp;
– Một số những nội dung quan trọng khác dựa trên thông tin quan trọng được quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đặc điểm nhận dạng của chữ ký số doanh nghiệp
Chữ ký số doanh nghiệp hình thức riêng lẻ có hai đặc điểm nhận dạng nổi bật:

– Chữ ký số có hình dạng như một chiếc USB được gọi là USB Token.
– Chứ ký số được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN.
– Chữ ký số doanh nghiệp hình thức tập trung có các đặc điểm sau:

– Chữ ký số tập trung hay còn gọi là chữ ký số server (HSM)
– Chữ ký số không sử dụng thiết bị riêng lẻ để mã hóa, sử dụng chung một hệ thống chữ ký số cho nhiều điểm, nhiều cơ sở, chi nhánh doanh nghiệp.

Ngoài ra, một dạng chữ ký số mới đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm là chữ số từ xa không sử dụng USB Token. Đây là giải pháp tối ưu khắc phục được những hạn chế của chữ ký số sử dụng thiết bị.