Entaro Job Portal: Theme làm web tuyển dụng việc làm

150,000

– Mua theme: 150.000đ. Cài đặt DEMO: 500.000đ. Cài đặt, hoàn thiện: 2.500.000đ. Update dữ liệu, chỉnh sửa thiết kế theo nhu cầu: 4.990.000đ

– Xem trực tiếp: Tại đây

Mô tả

Entaro – Cổng thông tin tuyển dụng việc làm hiện đại được thiết kế cho các trang web việc làm hoặc các trang web lớn hơn yêu cầu bảng việc làm. Nó là một chủ đề thư mục công việc theo hướng nội dung. Nó cho phép bạn quản lý các loại, danh mục và danh sách công việc từ giao diện người dùng WordPress quen thuộc. Entaro đi kèm với sự tích hợp hoàn chỉnh của ‘Trình quản lý công việc WP’ để quản lý chức năng thư mục công việc của nó.

– Thêm một công việc trong giao diện người dùng
– 2 Bố cục danh sách ( Grid, List )
– 1 Bố cục chi tiết danh sách
– Sơ đồ công ty
– 2 Bố cục Tiếp tục ( Lưới, Danh sách )
– Thêm công việc vào yêu thích
– Thêm thẻ công việc
– Bố cục trang 5 ngôi nhà
– Trình tạo chân trang: dễ dàng tạo hoặc chỉnh sửa chân trang
– WooCommerce Sẵn sàng
– WPML được hỗ trợ
– Đáp ứng hoàn toàn, trang web của bạn sẽ hoạt động trên hầu hết các thiết bị
– Nhiều bố cục blog cho bạn lựa chọn