FlyingPress: Giải pháp tăng tốc web nhanh mượt mà

150,000

– Mua plusgin: 150.000đ. Cài đặt: 400.000đ. Cài đặt, hoàn thiện: 800.000đ

– Tích hợp wordpress

– Xem trực tiếp: Tại đây

 

Mô tả

Một plugin tất cả trong một để tăng tốc các trang web WordPress, từ bộ nhớ đệm trang, CDN đến tối ưu hóa hình ảnh. FlyingPress là giiải pháp tăng tốc web nhanh mượt mà hoàn hảo

Tối ưu hóa CSS
– Tạo CSS quan trọng và đã sử dụng
– Tải CSS không đồng bộ / tương tác không sử dụng

Tối ưu hóa phông chữ
– Tự lưu trữ, nội dòng & kết hợp Phông chữ Google
– Thêm phông chữ dự phòng trong khi tải (hoán đổi hiển thị)
– Tải trước phông chữ

Trang Cache
– Tạo các trang HTML tĩnh
– Tải trước bộ nhớ cache
– Định cấu hình Nginx / Apache / LiteSpeed ​​để phục vụ bộ nhớ cache
– Tải trước các trang trong trình duyệt khi di chuột
– Tích hợp Varnish

Tối ưu hóa Hình ảnh
– Thêm các thuộc tính chiều cao và chiều rộng bị thiếu
– Tải trước các hình ảnh quan trọng

Trì hoãn JavaScript
– Loại bỏ JavaScripts chặn kết xuất
– Trì hoãn các tập lệnh cho đến khi người dùng tương tác
– Sửa các tập lệnh jQuery chặn hiển thị

Đang tải chậm
– Tải chậm hình ảnh & iFrames
– Tải tự nhiên hoặc JavaScript lười biếng
– Loại trừ hình ảnh trong màn hình đầu tiên
– Tải chậm bất kỳ hình ảnh nền nào

Giảm thiểu CSS và JavaScript
– Giảm thiểu các tệp CSS & JS trong máy chủ hoặc qua CDN

Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu
– Xóa các mục không cần thiết và tối ưu hóa bảng