Learnpress assignments: Chức năng tạo bài tập cho khóa học trực tuyến

150,000

– Mua plusgin: 150.000đ. Cài đặt: 400.000đ. Cài đặt, hoàn thiện: 800.000đ

– Tích hợp wordpress

– Xem trực tiếp: Tại đây

Mô tả

Tạo nội dung bài tập cho môn học Learnpress assignments là một cách tuyệt vời để giao nhiệm vụ, bài luận cho sinh viên của bạn để họ có thể làm ở nhà và nộp. Giáo viên hướng dẫn có thể kiểm tra bài làm của học sinh sau đó và cho điểm bài tập.

Với tiện ích bổ sung Bài tập, khóa học của bạn sẽ linh hoạt hơn để người hướng dẫn có thể tạo bài tập về nhà, nhiệm vụ tiểu luận và thiết lập thời hạn để sinh viên nộp bài. Sau đó, người hướng dẫn có thể kiểm tra bài làm của học sinh và cho điểm kết quả hoạt động của họ. Sẽ có email thông báo cho học sinh khi bài tập của họ đã được chấm điểm.
Sử dụng Bài tập, bạn sẽ có một cách chấm điểm khác và không bị phụ thuộc quá nhiều vào Câu đố. Bạn có thể để sinh viên và người hướng dẫn giao tiếp, thảo luận và tạo ra kết quả tốt hơn.

# 1: Trước khi thực hiện bài tập: Học sinh có thể đọc phần mô tả bài tập và nhấp vào nút “Bắt đầu” để bắt đầu đọc thêm chi tiết về bài tập và gửi câu trả lời của mình.

# 2: Sau khi Nhấp vào Bắt đầu: Sinh viên có thể xem thêm chi tiết của bài tập, có thể tải xuống tệp đính kèm cho nhiệm vụ và họ có thể thêm câu trả lời của riêng mình và tải tệp lên cho người hướng dẫn.

# 3: Sau khi Nộp: Học sinh của bạn có thể chọn LƯU câu trả lời của mình để có thể quay lại sau, sửa đổi và GỬI câu trả lời sau. Nhấp vào LƯU sẽ lưu câu trả lời của họ vào cơ sở dữ liệu nhưng thao tác này sẽ không gửi câu trả lời cho người hướng dẫn. Dưới đây là ảnh chụp màn hình về cách học sinh sẽ nhìn thấy sau khi họ đã GỬI câu trả lời.