Phát hành 2.000 hóa đơn điện tử tại Công ty Aris chỉ 1.290k

1,290,000

Với 1.290.000 đồng, Aris giúp quý doanh nghiệp có 2.000 hóa đơn điện tử dùng vĩnh viễn. Hỗ trợ báo cáo phát hành hóa đơn, bước chuyển đổi số của bạn, cho doanh nghiệp bạn. Hóa đơn điện tử lưu trữ dẽ dàng, thông tin đầy đủ, sử dụng bảo mật, lwuu giữ mãi mãi.

Mô tả

Hóa đơn điện tử:
– Không mất nhiều thời gian trong việc đặt in, thông báo phát hành hóa đơn.

– Giảm chi phí in hóa đơn và chi phí bưu điện gửi, bảo quản, lưu trữ hoá đơn… so với sử dụng hoá đơn giấy, từ đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu. Ưu điểm của hóa đơn điện tử là quá trình xử lý nhanh, thông tin trên hóa đơn điện tử được liên kết trực tiếp vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hoá, dịch vụ;

– Việc lập, gửi/nhận hóa đơn cho Khách hàng được thực hiện nhanh chóng thông qua các phương tiện điện tử mà không phải gửi hóa đơn qua đường bưu điện hoặc nhà vận chuyển.

– Giảm rủi ro mất, cháy hóa đơn và các khoản phạt liên quan…