Real Category Management: Tạo danh mục web hoàn hảo

100,000

– Mua plusgin: 100.000đ. Cài đặt: 200.000đ. Cài đặt, hoàn thiện: 400.000đ. Tích hợp wordpress

– Xem trực tiếp: Tại đây

Mô tả

Sắp xếp nội dung như bài đăng, trang hoặc sản phẩm WooCommerce trong các thư mục danh mục. Quản lý nội dung hàng loạt dễ dàng!

Real Category Management là một trình quản lý tệp giống như Windows Explorer hoặc Mac Finder, nhưng dành cho nội dung của bạn trong WordPress. Quản lý nội dung hàng loạt dễ dàng với Quản lý danh mục thực!

Quản lý danh mục thực cho phép bạn tổ chức tất cả các danh mục WordPress của mình trong màn hình chính – dễ dàng và linh hoạt. Sử dụng chuột (hoặc chạm vào nó) để kéo và thả các bài đăng của bạn . Tạo, đặt tên, xóa hoặc sắp xếp lại các danh mục của bạn. Nó hoạt động liền mạch với bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào và các sản phẩm WooCommerce. Chỉ cần cài đặt plugin này và nó hoạt động với tất cả các bài đăng của bạn. Nó cũng hỗ trợ WordPress Multisite.

– Hỗ trợ WordPress 5.0 / Gutenberg
– Chế độ xem linh hoạt về cấu trúc danh mục của bạn
– Kéo và thả bài viết của bạn
– Hoạt động tốt với các sản phẩm và thuộc tính sản phẩm của WooCommerce
– Chỉ cần cài đặt và nó hoạt động với các danh mục hiện tại của bạn
– Di chuyển hoặc nối vào danh mục
– Hỗ trợ các loại bài tùy chỉnh
– Hỗ trợ nhiều nguyên tắc phân loại và thuộc tính sản phẩm WooCommerce
– Không tải lại trang gây phiền nhiễu trong khi chuyển đổi nội dung (phân trang, chuyển đổi danh mục, chuyển đổi phân loại) – nó hoạt động như cuộn vô hạn cho các bảng Danh sách WP của bạn
– Toàn quyền kiểm soát các thư mục của bạn trong một thanh công cụ (tạo, đổi tên, xóa, sắp xếp lại)
– Thứ tự thuật ngữ tùy chỉnh cho thứ tự kết thúc trước của bạn (kéo và thả)
– Tương thích với các thiết bị cảm ứng
– Hỗ trợ nhiều trang