ARIS TECHNOLOGY

10

năm

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ARIS

Những ai cần sử dụng dịch vụ quản trị website?

Lỗi không thể truy cập trang web này, cảnh báo đỏ?

Đó là các lỗi:
- Không có chứng chỉ bảo mật SSL
- Người dùng report cảnh báo trang web độc hại không an toàn
- Thiếu các biểu mẫu và chính sách tuân thủ GDPR
- Web chưa link độc hại
- Web thiếu thông tin xác thực

Lỗi Không Thể Chỉnh Sửa Với Elementor?

Các nguyên do dẫn đến việc này là:
- Do phiên bản PHP và các thông số không phù hợp là 7.0 trở lên, cấu hình Time out 180 trở lên. Sửa tệp wp-config.php, thêm đoạn mã này vào dòng sau dòng 81: define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );
- Do xung đột Plugin. Hãy gỡ Plugin và sử dụng plugin có bản quyền.

Lỗi website chạy chậm, load rất chậm?

Các nguyên nhân gây ra:
- Hosting kém chất lượng. Đây là nguyên nhân phổ biến. Hosting giá rẻ, không đầy đủ tính năng, quá tải.
- Theme, code web quá nặng nề phức tạp, video hình ảnh lớn, nhiều đoạn mã cồng kềnh, dư thừa. Lời khuyên hay thiết kế lại trang web.
- Bị dính mã độc, do web sử dụng nhiều đoạn mã, các plugin chia sẻ có chứa mã độc. Bảo mật kém.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ quản trị website ?

Lỗi không thể truy cập trang web này, cảnh báo đỏ?

Đó là các lỗi:
- Không có chứng chỉ bảo mật SSL
- Người dùng report cảnh báo trang web độc hại không an toàn
- Thiếu các biểu mẫu và chính sách tuân thủ GDPR
- Web chưa link độc hại
- Web thiếu thông tin xác thực

Lỗi Không Thể Chỉnh Sửa Với Elementor?

Các nguyên do dẫn đến việc này là:
- Do phiên bản PHP và các thông số không phù hợp là 7.0 trở lên, cấu hình Time out 180 trở lên. Sửa tệp wp-config.php, thêm đoạn mã này vào dòng sau dòng 81: define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );
- Do xung đột Plugin. Hãy gỡ Plugin và sử dụng plugin có bản quyền.

Lỗi website chạy chậm, load rất chậm?

Các nguyên nhân gây ra:
- Hosting kém chất lượng. Đây là nguyên nhân phổ biến. Hosting giá rẻ, không đầy đủ tính năng, quá tải.
- Theme, code web quá nặng nề phức tạp, video hình ảnh lớn, nhiều đoạn mã cồng kềnh, dư thừa. Lời khuyên hay thiết kế lại trang web.
- Bị dính mã độc, do web sử dụng nhiều đoạn mã, các plugin chia sẻ có chứa mã độc. Bảo mật kém.

Bảng giá dịch vụ quản trị website

Cơ bản

Web cho cá nhân, start-up nhỏ
1 tháng 2 triệu
 • Viết web content chuẩn SEO 4 bài
 • Thiết kế video tiktok 2 video
 • Thiết kế video trafic Youtube 2 video
 • Thiết kế quảng cáo 1 lần
 • Thiết kế banner theo yêu cầu 1 banner
 • Chăm sóc Fanpage 4 post
 • Tư vấn SEO từ khóa
 • Làm việc 24/24 Online

Thần tốc

Cho mọi dự án tốc độ ổn định phổ biến
1 tháng 3 triệu
 • Viết web content chuẩn SEO 8 bài
 • Thiết kế video tiktok 5 video
 • Thiết kế video trafic Youtube 5 video
 • Thiết kế quảng cáo 2 lần
 • Thiết kế banner theo yêu cầu 4 banner
 • Chăm sóc fanpage 10 post
 • Tham gia SEO tổng thể
 • Làm việc 24/24 Online
PREMIUM

Thần sầu

Cho dự án tốc độ cao, siêu nhanh
1 tháng 5 Triệu
 • Viết web content chuẩn SEO 12 bài
 • Thiết kế video tiktok 12 video
 • Thiết kế video trafic Youtube 12 video
 • Thiết kế quảng cáo 5 lần
 • Thiết kế banner theo yêu cầu 8 banner
 • Chăm sóc fanpage 18 post
 • Thực hiện SEO tổng thể
 • Làm việc 24/24 Online

Đăng ký quản trị web

Những nghiên cứu nổi bật

No posts found matching your criteria. Please modify Query parameters to show posts.
No posts found matching your criteria. Please modify Query parameters to show posts.
No posts found matching your criteria. Please modify Query parameters to show posts.