Safebreach.com – Giải pháp bảo mật

Safebreach.com là một website cung cấp giải pháp mô phỏng xâm nhập và tấn công (BAS) để kiểm tra hiệu quả của các biện pháp bảo mật hiện có và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Website này cho phép bạn chạy các kịch bản tấn công thực tế một cách an toàn và liên tục để xác định những điểm yếu trong hệ thống bảo mật của bạn và đưa ra các khuyến nghị khắc phục. Bạn cũng có thể tích hợp Safebreach.com với các nhà cung cấp thông tin đe dọa nội bộ hoặc tùy chỉnh các kịch bản tấn công theo nhu cầu của bạn2. Safebreach.com được sử dụng bởi nhiều tổ chức lớn như Netflix, Husch Blackwell, và một công ty chăm sóc sức khỏe Fortune 500.

Safebreach.com là website được thiết kế tuyệt đẹp, độc đáo, rõ nét, tương thích di dộng và thân thiện người dùng.

Visit website: Safebreach.com

Khoảng giá: 17 triệu đồng

Ngôn ngữ thiết kế: bootstrap 5, html5, CSS3, PHP8, wordpress…

Phong cách thiết kế

Thời gian thực hiện – 45 ngày, gửi yêu cầu: TẠI ĐÂY

Về bố cục

 • Đầu trang
 • Giữa trang
 • Chân trang
 • Các trang con

Giao diện

 • Màu sắc
 • Hình ảnh
 • Font chữ
 • Tương thích di động (Responsive)
 • Thân thiện người dùng UI, UX
 • Tốc độ tải trang

Tính năng

 • Menu điều hướng
 • Khung tìm kiếm
 • Các Tabs
 • Image gallery
 • Các slider
 • Video backgroud
 • Book phòng
 • Coupon ưu đãi
 • Tin tức
 • Hỗ trợ

Tính năng nâng cao

 • SEO
 • Chat bot
 • AI content
 • Đa ngôn ngữ
 • Form to Google sheet

Đánh giá tổng quan