Sự kiện sắp diễn ra

Tại Aris Technology là những người có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có năng lực tập trung. Chúng tôi không tuyển người để đào tạo, học việc

Social network manager

Quản lý cộng tác viên, phát triển đội nhóm, kênh mạng xã hội

Accounting, Customer care

Phụ trách kế toán và chăm sóc, tương tác khách hàng

E-commerce manager

Quản lý bán hàng, sàn thương mại điện tử, marketing trực tuyến

Kỹ thuật phần mềm

Phát triển phần mềm, xử lý sự cố, bảo mật dữ liệu, đào tạo an toàn không gian mạng

Kỹ thuật đồ họa

Thiết kế logo, banner, profile, bộ nhận diện thương hiệu, và các tài liệu tiếp thị

Sáng tạo nội dung

Viết bài SEO cho website, kịch bản video, mạng xã hội, Email marketing

Sự kiện đã diễn ra

Tại Aris Technology là những người có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có năng lực tập trung. Chúng tôi không tuyển người để đào tạo, học việc

Social network manager

Quản lý cộng tác viên, phát triển đội nhóm, kênh mạng xã hội

Accounting, Customer care

Phụ trách kế toán và chăm sóc, tương tác khách hàng

E-commerce manager

Quản lý bán hàng, sàn thương mại điện tử, marketing trực tuyến

Kỹ thuật phần mềm

Phát triển phần mềm, xử lý sự cố, bảo mật dữ liệu, đào tạo an toàn không gian mạng

Kỹ thuật đồ họa

Thiết kế logo, banner, profile, bộ nhận diện thương hiệu, và các tài liệu tiếp thị

Sáng tạo nội dung

Viết bài SEO cho website, kịch bản video, mạng xã hội, Email marketing

Social network manager

Quản lý cộng tác viên, phát triển đội nhóm, kênh mạng xã hội

Accounting, Customer care

Phụ trách kế toán và chăm sóc, tương tác khách hàng

E-commerce manager

Quản lý bán hàng, sàn thương mại điện tử, marketing trực tuyến

Kỹ thuật phần mềm

Phát triển phần mềm, xử lý sự cố, bảo mật dữ liệu, đào tạo an toàn không gian mạng

Kỹ thuật đồ họa

Thiết kế logo, banner, profile, bộ nhận diện thương hiệu, và các tài liệu tiếp thị

Sáng tạo nội dung

Viết bài SEO cho website, kịch bản video, mạng xã hội, Email marketing

Scroll to Top