Làm thế nào biết được nhu cầu của khách hàng?

, , , , ,

Video này sẽ hướng dẫn bạn nắm bắt nhu cầu khách hàng – chìa khóa sống còn để xây dựng sản phẩm bán chạy và phát triển doanh nghiệp bền vững. Bạn sẽ biết cách khảo sát trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp, phân tích hành vi người dùng và xây dựng Persona khách hàng như Apple, Tesla, Starbucks, Grab. Từ ví dụ thực tế và số liệu về doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, bạn sẽ thấy hiểu khách hàng kỹ càng giúp tăng trưởng vượt trội như thế nào. Đừng để doanh nghiệp bạn là 1 trong 80% startup thất bại vì sản phẩm không đáp ứng thị hiếu người dùng. Hãy áp dụng các kỹ thuật nghiên cứu khách hàng hoặc nhờ sự tư vấn của những chuyên gia như Aris để vươn lên top đầu.