Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của ARIS - ARIS VIỆT NAM

Ads

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của ARIS

Tầm nhìn:

Aris định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ và Thương mại toàn cầu

Sứ mệnh:

Giúp cộng đồng có cuộc sống tốt đẹp hơn

Giá trị cốt lõi:

  1. Tốc độ

ARIS hướng đến sự thay đổi và thích ứng nhanh chóng, nghiên cứu, ứng dụng nhiều sản phẩm giá rẻ, hướng đến sản phẩm chất lượng cao và uy tín

  1. Trí

ARIS đề cao về doanh nghiệp tự học, lấy nền tảng học tập làm cốt lõi để sáng tạo và thay đổi

  1. Tâm

ARIS đặt chữ tâm làm nền tảng để kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất. Lấy khách hàng làm trung tâm, tất cả đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của khách hàng.

  1. Tinh

 ARIS đề cao sự tinh gọn. Hệ thống phải khỏe mạnh, chắc chắn. Nhân viên có cuộc sống tinh hoa và thịnh vượng.

Lịch sử phát triển:

Aris thành lập 2017. Đến năm 2020 có một văn phòng, năm 2021 có tất cả 11 công ty thành viên. 

Giai đoạn 1: Khởi nghiệp và tồn tại 2017 – 2022 (5 năm)

Giai đoạn 2: Mở rộng kinh doanh, cổ phần 2022 – 2027 (5 năm)

Giai đoạn 3: Giai đoạn ổn định 2027 – 2032 (5 năm)

Giai đoạn 4: Bứt phá kinh doanh 2032 – 2042 ( 10 năm)

Ý nghĩa logo:

Màu đỏ: Thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ

Hình trái tim đa sắc màu hướng lên: Thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt của tất cả cộng đồng. Trái tim hướng đến khách hàng là trung tâm, vì lợi ích của khách hàng và bay lên với tốc độ cao.

Future Creation: Kiến tạo tương lai, đem những gì tốt nhất đến cho cộng đồng

Ads