The Plus - Addon for Elementor Page Builder - ARIS VIỆT NAM

Ads

The Plus – Addon for Elementor Page Builder

Các phần bổ trợ lớn nhất và sáng tạo nhất cho Trình tạo trang phần tử. Được các nhà lãnh đạo trong ngành trao tặng là Addons Elementor tốt nhất. 100+ Tiện ích Elementor hàng đầu, Bản trình diễn trang 18+ Elementor và hơn 300 Khối giao diện người dùng được tạo trong elementor.

Phần bổ trợ này được tạo cho Elementor, bao gồm tất cả các phần bổ trợ phần tử tốt nhất được tạo ra để đổi mới và sáng tạo. Nó có hầu hết các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời có sẵn, làm cho addon này trở thành một addon nguyên tố tối ưu. Chúng tôi đã tạo ra từng widget với sự chú ý cao nhất đến từng chi tiết và đây là một bộ phần tử addon đáp ứng hoàn chỉnh. Nó có các phần tử mở rộng, một số trong số chúng là một mailchimp, hộp biểu tượng, biểu mẫu Liên hệ tùy chỉnh 7 và những phần tử khác. Chúng tôi đã cố gắng làm cho phần bổ trợ này trở thành phần tử bổ trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay về từng thuật ngữ, tùy chỉnh, hiệu suất, tùy chọn và tính sáng tạo. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm về phần tử addon lớn nhất của chúng tôi bởi nhóm posimyththemes.

Hãy trải nghiệm và sử dụng, rất đáng giá.

Ads