Thiết kế Logo - Aris

Thiết kế Logo - Biểu tượng để tạo ra giá trị thương hiệu

Logo là một phần nhỏ trong chiến lược thương hiệu của bạn. Logo được xem là một biểu tượng có thể cung cấp cho người tiêu dùng sự nhận biết ngay tức khắc và mạnh mẽ về thương hiệu, công việc kinh doanh cũng như sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Logo cần toát lên tác phong chuyên nghiệp và sự phát triển không phân biệt công ty của bạn lớn hay nhỏ. Logo có sứ mạng miêu tả những giá trị và mục tiêu mà công ty của bạn theo đuổi.