Báo giá thiết kế Mobile APP

Các module mở rộng

Chúng tôi thiết kế app giào dục – App kinh doanh về giáo dục như cung cấp bài giảng online, video hướng dẫn, sách điện tử, chương trình học tiếng anh có trả phí theo tháng hoặc chức năng cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Nghe nói Mobile APP đồng bộ hóa cả 3 nền tảng?

Đúng thế. Ứng dụng của bạn là một core đồng bộ Android, IOS và Web PWA. Bạn chỉ cần một ứng dụng, cập nhật hay chỉnh sửa đều đồng bộ trên một nền tảng.

Có phải APP dựa trên nền tảng BuildFire và ngôn ngữ Cordova; đúng không?

Đúng thế. BuildFire thực hiện rất nhiều công việc để tinh chỉnh Cordova để đảm bảo bạn không phải xử lý phiên bản, cập nhật hệ điều hành và những thứ tương tự.

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) của tôi là gì?

Bất cứ khi nào chúng tôi xây dựng một ứng dụng cho bạn, sẽ có một SLA mà bạn tham gia. Về cơ bản, thỏa thuận này nói rằng nếu có điều gì đó xảy ra trong ứng dụng của bạn, BuildFire sẽ đảm bảo rằng ứng dụng đó tiếp tục hoạt động. Ví dụ: nếu Apple ra mắt một thiết bị mới có tai thỏ (mà họ đã làm), BuildFire sẽ đảm bảo rằng ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.