Thiết kế trang web Điện Tử - Điện Lạnh - Aris

Thiết kế trang web Điện Tử - Điện Lạnh

Sự phát triển của công nghệ áp dụng rộng rãi đã đem lại năng suất lao động cao cho các nhà bán lẻ, đồng thời thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Giai đoạn tới là giai đoạn của bán hàng đa kênh, cả trực tiếp và bán hàng online, đây là điều các doanh nghiệp bán lẻ cần nắm bắt để duy trì sức cạnh tranh