Thiết kế web Bất Động Sản, Nhà đất - Aris

Thiết kế web Bất Động Sản, Nhà đất

Bất động sản là một ngành lớn. Bất động sản là một ngành lớn và ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế. Lấy ví dụ: Các chuyên trang kinh tế luôn có mục bất động sản đứng cạnh kinh tế vĩ mô, chứng khoán, ngân hàng…

Bạn không thể sở hữu bất động sản. Quy định hiện nay về đất là tài sản quốc gia nên bạn chỉ có thể sử dụng đất và không được sở hữu đất. Có 2 loại sổ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ Đỏ), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Sổ Hồng).