Thiết kế website trường học

Tiêu chí thiết kế

Website trường học

Website rất cần cho trường học để quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, thông báo chung, đăng tải hoạt động nhà trường, tuyển sinh, nhất là trường học đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.
* Nhanh và nhẹ: Tốc độ load trang dưới 3 giây, tác vụ mượt mà không quá 3 lần
* Thân thiện: Thiết kế web Responsive, hiển thị hoàn hảo trên mobile, iphone, ipad…SEO mạnh mẽ.
* Bảo mật: Chống spam, chống hack và ddos

THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 06100822
Mẫu thiết kế

Website trường học đẹp nhất 2023

THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 16100822
THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 26100822
THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 36100822
THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 46100822
THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 56100822
THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC ID: 66100822
Web Theme

Web theme trường học đẹp nhất 2023