Tiêu chuẩn của một App mobile ứng dụng học tập tốt - ARIS VIỆT NAM

Ads

Tiêu chuẩn của một App mobile ứng dụng học tập tốt

Giáo dục sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Ứng dụng học tập, giáo dục chính là sự học, kiến thức, thói quen và kỹ năng của con người đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua hình thức đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy. Giáo dục có thể do người khác hướng dẫn, có thể do mỗi người tự học.

Những trải nghiệm cá nhân của con người với những suy nghĩ, hành đồng và cảm nhận sẽ được coi là giáo dục. Đối với một con người, việc giáo dục sẽ trải qua nhiều giai đoạn tương ứng khác nhau như giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đến trung học và đại học.

Tiêu chí ứng dụng, app giáo dục:

  • Thiết kế tốt phần video bài giảng
  • Thiết kế tốt phần bài giảng
  • Thiết kế tốt phần hỏi đáp
  • Thiết kế tốt mục thảo luận
  • Thiết kế tốt mục thông báo đẩy theo nhóm
  • Thiết kế tốt thông báo đẩy nhỏ giọt
  • Thiết kế giao diện UI, UX mượt mà
  • Cơ sở dữ liệu bảo mật
  • Đăng nhập / User bằng tài khoản mạng xã hội
  • Các trường tùy biến theo lĩnh vực

Liên hệ ARIS – ZALO: 0963.283.158

Trân trọng!

Ads