Top 10 WordPress theme nhanh nhẹ nhất hiện nay

Top 10 WordPress theme nhanh nhẹ nhất hiện nay

GeneratePress (từ Tom Usborne)

  • Ra mắt: 2016
  • Tính năng: code sạch, tối ưu tốc độ tải trang, tùy biến modular, tích hợp các add-on
  • Giá: Miễn phí. GP Premium $59
  • Đánh giá: 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Astra (từ Brainstorm Force)

  • Ra mắt: 2017
  • Tính năng: tốc độ tải nhanh, kích thước nhẹ ~50KB, tùy biến cao, tích hợp với page builders
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $59/năm
  • Đánh giá: 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Neve (từ ThemeIsle)

  • Ra mắt: 2018
  • Tính năng: tốc độ cao, mobile-first, AMP ready, tùy biến header/footer dễ dàng
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $59/năm
  • Đánh giá: 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐

OceanWP (từ OceanWP)

  • Ra mắt: 2016
  • Tính năng: tốc độ tải nhanh, kích thước nhẹ, nhiều tuỳ chọn cấu hình, tích hợp với page builders
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $39
  • Đánh giá: 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐

Kadence (từ Kadence WP)

  • Ra mắt: 2020
  • Tính năng: hiệu năng tốt, tuỳ biến không giới hạn với Kadence Blocks, hỗ trợ schema FAQ tốt
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $69/năm
  • Đánh giá: 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐

Blocksy (từ CreativeThemes)

  • Ra mắt: 2019
  • Tính năng: tốc độ nhanh, tích hợp header/footer builders, tương thích tốt với Gutenberg
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $69/năm
  • Đánh giá: 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐

Page Builder Framework (từ David Vongries)

  • Ra mắt: 2015
  • Tính năng: tối ưu cho page builders, tùy biến cao, tốc độ tải ấn tượng
  • Giá: Miễn phí. Premium $58
  • Đánh giá: 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐

Woostify (từ Woostify)

  • Ra mắt: 2019
  • Tính năng: tối ưu hoá WooCommerce, load nhanh, tuỳ biến header/footer/shop dễ dàng
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $49/năm
  • Đánh giá: 4.4/5 ⭐⭐⭐⭐

Zakra (từ ThemeGrill)

  • Ra mắt: 2018
  • Tính năng: nhanh nhẹ, thân thiện SEO, tuỳ biến dễ dàng, starter demos đa dạng
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $69/năm
  • Đánh giá: 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐

Sydney (từ aThemes)

  • Ra mắt: 2015
  • Tính năng: thiết kế hiện đại, tốc độ tốt, tích hợp tốt với Elementor, nhiều sections có sẵn
  • Giá: Miễn phí. Pro từ $69/năm
  • Đánh giá: 4.2/5 ⭐⭐⭐⭐

Sự lựa chọn tốt nhất tuỳ vào nhu cầu cụ thể. Với tiêu chí tốc độ và hiệu năng, GeneratePress và Astra là 2 lựa chọn hàng đầu. Kadence, Blocksy cũng có thể đáp ứng tối ưu nếu sử dụng Gutenberg. Nếu cần thiết kế trang với page builder thì sự kết hợp giữa Elementor với theme Astra, Neve, hoặc Page Builder Framework sẽ mang lại trải nghiệm rất tốt.

Scroll to Top