Tuyển dụng 3 vị trí Accounting manager

Tuyển dụng 3 vị trí Accounting manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA ACCOUNTING MANAGER

Accounting manager – Kế toán là vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép, phân tích và báo cáo các hoạt động tài chính của công ty. Mục tiêu chính là đảm bảo sự chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong công tác kế toán, từ đó cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

I. Quy trình làm việc:

Ghi chép và cập nhật sổ sách:

 • Nhiệm vụ: Ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày vào sổ sách kế toán như sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ công nợ, sổ kho, sổ tài sản cố định…
 • Ví dụ: Khi công ty mua hàng từ nhà cung cấp A, kế toán sẽ ghi chép hóa đơn, phiếu nhập kho vào sổ nhật ký mua hàng, cập nhật giá trị hàng nhập vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa và ghi nợ công nợ phải trả nhà cung cấp A.

Lập báo cáo tài chính:

 • Nhiệm vụ: Lập các báo cáo tài chính theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ…
 • Ví dụ: Để lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1, kế toán sẽ tổng hợp doanh thu, giá vốn, chi phí, thuế từ các sổ kế toán liên quan, tính toán các chỉ tiêu như lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và trình bày trên báo cáo.

Kiểm tra và đối chiếu:

 • Nhiệm vụ: Thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán trước khi ghi sổ, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp để xác nhận số dư, đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán với thực tế quỹ tiền mặt, hàng tồn kho…
 • Ví dụ: Cuối tháng, kế toán sẽ đối chiếu số dư công nợ phải thu với từng khách hàng, lập bảng xác nhận công nợ và gửi cho khách hàng ký xác nhận. Trường hợp có chênh lệch, kế toán sẽ truy tìm nguyên nhân và điều chỉnh cho phù hợp.

Kê khai và nộp thuế:

 • Nhiệm vụ: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn… cho cơ quan thuế đúng thời hạn theo quy định, giải trình và cung cấp hồ sơ, chứng từ khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.
 • Ví dụ: Hàng tháng, kế toán sẽ tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào, lập tờ khai thuế GTGT, xác định số thuế GTGT phải nộp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

III. Yêu cầu kỹ năng:

Am hiểu chuyên môn kế toán:

 • Nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán theo quy định.
 • Có kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế và kiểm toán.
 • Ví dụ: Kế toán viên cần biết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như tính giá thành sản phẩm, trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi…

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán:

 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng như MISA SME.NET, Fast Accounting, Excel…
 • Có khả năng cài đặt, quản lý và khai thác dữ liệu kế toán trên phần mềm một cách hiệu quả.
 • Ví dụ: Kế toán viên cần biết cách lập báo cáo tài chính trên phần mềm MISA, thiết lập mẫu chứng từ, hạch toán chứng từ vào các phân hệ liên quan như quỹ, ngân hàng, kho, công nợ, tài sản cố định…

Nắm vững pháp luật về kế toán, tài chính và thuế:

 • Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, tài chính và thuế liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Cập nhật thường xuyên các thông tư, nghị định mới về kê khai, nộp thuế và chế độ kế toán.
 • Ví dụ: Kế toán viên phải nắm được các quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính, thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thuế…

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin:

 • Khả năng tổng hợp, phân tích số liệu kế toán để cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định.
 • Kỹ năng phát hiện sai sót, gian lận và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.
 • Ví dụ: Thông qua việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán có thể cảnh báo với Ban giám đốc về tình trạng thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện như tăng cường thu hồi công nợ, hạn chế đầu tư dài hạn…

IV. Mức lương:

 • Mức lương cho vị trí kế toán dao động từ 8-20 triệu đồng tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và quy mô công ty.
 • Ngoài ra, kế toán viên còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp, thưởng như phụ cấp trách nhiệm, thưởng năng suất, lương tháng 13…

Vị trí kế toán đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và liêm chính cao trong công việc. Kế toán viên cũng cần không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật để đảm bảo tuân thủ quy định trong công tác kế toán. Đây là nghề nghiệp đầy thử thách nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và đãi ngộ xứng đáng cho những người yêu thích và đam mê với công việc này.

Scroll to Top