Ứng dụng Mobile - Aris

Thiết kế App - Sân chơi trên nền tảng di động

Hầu như mọi khách hàng mới ngày nay đều muốn có một phiên bản di động của trang web của họ. Rốt cuộc, nó thực sự cần thiết: một thiết kế cho BlackBerry, một thiết kế khác cho iPhone, iPad, netbook, Kindle – và tất cả các độ phân giải màn hình cũng phải tương thích. Khi người dùng chuyển từ máy tính xách tay của họ sang iPad, trang web sẽ tự động chuyển sang điều chỉnh độ phân giải, kích thước hình ảnh và khả năng viết kịch bản. Nói cách khác, trang web nên có công nghệ để tự động đáp ứng các tùy chọn của người dùng.

Làm web nhà hàng nhatson.com
7.000.000đ