Văn hóa doanh nghiệp - Công Ty Công Nghệ Aris

Tại ARIS, chúng tôi coi trọng học tập và không gian phát triển cá nhân, điều này có nghĩa:

 • Nhân viên được coi như đối tác, được chia % lợi nhuận
 • Nhân viên có điều kiện môi trường làm việc tốt nhất ( Sạch sẽ, không gian thoải mái, tự do sáng tạo,…)
 • Nhân viên được tham gia học tập phát triển bản thân, con đường sự nghiệp
 • Nhân viên được lựa chọn con đường sự nghiệp và công danh mà họ mong muốn.
 • Nhân viên được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước.

Tại ARIS, chúng tôi coi trọng sự đoàn kết, làm việc tập thể

 • Tiêu chuẩn hàng đầu là biết “lắng nghe”
 • Tiêu chuẩn thứ hai là biết “hợp tác làm việc”
 • Tiêu chuẩn thứ 3 là biết “truyền đạt thông tin”
 • Tiêu chuẩn thứ 4 là biết “hài hòa lợi ích”.

Tại ARIS, những điều sau đây không được hoan ngênh

 • Tham ô tài sản, thời gian của công ty
 • Chống đối, ngầm chống đối, không thực hiện việc công ty bàn giao
 • Luôn không hoàn thành nhiệm vụ
 • Tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty.
 • Vô trách nhiệm, hay đổ lỗi
 • Không chịu học tập, phát triển năng lực
 • Coi thường đồng nghiệp, khinh thường khách hàng
 • Vi phạm pháp luật

Nhân viên: Năng lực (cốt lõi) + Đạo đức (điều kiện cần) +  Kỹ năng mềm (điều kiện đủ) + Mối quan hệ (tốt hơn).