Web thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI là gì? - ARIS VIỆT NAM

Ads

Web thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI là gì?

AI- (Artiíicial Intelligence đã đánh dấu một kỉ nguyên mới, kí nguyên mà máy móc có thế học được những kinh nghiệm, tự thay đối đế phù hợp với những điều kiện mói và thực hiện được cả những công việc như con người. Hầu hết các ứng dụng cúa trí tuệ nhân tạo, web thông minh mà chúng ta được nhắc đến ngày nay, máy tính có thế chơi cờ vua đến xe hơi tự lái. Những ứng dụng này dựa trên deep learning và quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language Processing).

Vào năm 1956 thuật ngữ trí tuệ nhân tạo được hình thành, những mằi cho đến khi có những thuật toán cao cấp, lượng dữ liệu lớn, và các cải tiến về dữ lượng lưu trữ và sức mạnh máy tính đã tạo cơ hội cho AI được biết đến nhiểu hơn.
Các nghiên cứu AI trong thời gian đẩu của những năm 1950 chuyên vế các chủ để problem solving và những phương pháp tượng trưng (symbolic methods). Vào những năm 1960, Cục Phòng Vệ cúa Mỹ hứng thú vởi các dự án nghiên cứu này và họ bắt đẩu cải tạo máy tính sao cho chúng giả lập được khả năng lập luận căn bản cúa con người. 1970, đơn vị nghiên cứu cao cấp phòng vệ (DARPA) đằ hoàn thiện được Street mapping. Vào năm 2003, DARPA cho ra đòi các hỗ trợ thông tin cá nhân; trưóc cả Siri của Apple, Cortana của MS và Alexa của Amazon.

Những thành tựu ban đầu này đâ tạo nển tảng cho sự thiết lập tự động (automation reasoning) mà chúng ta chứng kiến ngày nay, bao gồm các hệ thống hỗ trợ quyết định, tìm kiếm thông minh đế hoàn thiện được các công tác của con người. Trí tuệ nhân tạo ngày nay đà được ứng dụng nhiểu hơn trong các lĩnh vực của cuộc sống: y tế, sản xuất, giáo dục và vận chuyến.

Vai trò của AI trong cuộc sống

 1. AI tự động hóa được khả năng học và khám phá thông qua dữ liệu
 2. AI bố trợ tính thông minh cho các sản phẩm đã có sẵn
 3. AI sử dụng các thuật toán học liên tục (Progressive learning algorithms) đế khiến dừ liệu có thế thực hiện được khả năng lập trình.
 4. AI phân tích được dữ liệu sâu hơn.
 5. AI đạt được sự chính xác cao nhờ những mạng lưởi thẩn kinh chuyên sâu.
 6. AI khai thác được dữ liệu tốt nhất.

Sự khác nhau giữa Machine Learning và Artiticial Intelligence?

Chúng ta thường sử dụng lẫn lộn (ỹ Machine Learning và AI nhưng thật ra hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau.
Machine learning là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo đang rất phố biến hiện nay, chứ không phải là định nghĩa cúa trí tuệ nhân tạo.
Trong machine learning, dữ liệu sè được cung cấp cho máy và máy sẽ cố gắng thực hiện khá năng giải quyết xử lý vấn đề bằng cách áp di phương pháp học vế thống kê.

Tại sao phải ứng dụng AI vào phát triển website?

Ngày càng có nhiều người dùng Online mong muốn tìm kiếm sản phấm hay nội dung một cách nhanh chóng nhất, mà không phải mất quá nhiểu công sức đế tìm hiếu và sàng lọc lựa chọn. Các công ty kinh doanh trực tuyến tận dụng xu thế này đế thực hiện các dự án cải tiến website, sao cho hồ trợ người dùng tốt nhất. Các công ty thành công ổ lĩnh vực kinh doanh Online này đã chú động ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công việc nhưchatbots, voice search và những giải pháp có sử dụng AI khác.

Sau đây là các lợi ích mà việc ứng dụng AI vào phát triển Website:

 1. Giúp việc tìm kiếm nhanh hơn
 2. Tăng cường sự tương tác với khách hàng tích cực hơn
 3. Cung cấp các trải nghiệm ngưòi dùng phù hợp hơn
 4. Cung cấp các trải nghiệm cửa hàng cá nhân hóa hơn
 5. Các phương pháp marketing hiệu quá hơn khi tiếp cận được với khách hàng mục tiêu

Một trong những điến hình vế ứng dụng AI vào trải nghiệm ngưòi dùng, chính là sự xuất hiện của các chatbots trên các trang web và ứng dụng di động. Với các thuật toán AI cao cấp và các giai đoạn machine learning phức tạp, AI đang thực sự kết nối thành công giữa nhận thức của con ngưòi và sự tự động cúa máy móc.

AI chatbots sè giúp các doanh nghiệp Online tiết kiệm được giá trị đến 8 tỷ đô la trong chi tiêu hoạt động doanh nghiệp cho đến 2022.

Trong số các lĩnh vực kinh doanh được hưởng lợi nhiều nhất trong ứng dụng chatbots đó là lĩnh vực Thiết Kế Web Bất Động Sản 28%, (ỹ Thiết Kế Web Du Lịch 16% và giáo dục 14%.
Dựa trên báo cáo cúa một website công nghệ Gatner, 85% tương tác cúa khách hàng ngay 2020 sẽ đểu được xử lý bởi AI chatbots.

Đến năm 2023, tống thòi gian mà doanh nghiệp và các khách hàng có thế tiết kiệm được là 2.3 tý giò thông qua việc ứng dụng AI chatbots.
Trong một báo cáo của Global Market Insights, tổng thị trường có mặt của chatbots sẽ chiếm 1.3 tý đô la Mỳ đến năm 2024.

73% người sứ dụng trên toàn cẩu đang đón nhận hơn về hình thức sứ dụng trí tuệ nhân tạo của doanh nghiệp, vì họ ủng hộ rằng nó giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

Vói những thống kê hiện tại và những thành tựu của công nghệ, AI đang đóng một vai trò chủ đạo trong & hiết Kế Website Chuyên Nghiệp và những nâng cấp cho website là điếu hết sức cần thiết. Nhu cầu vể tự động hóa tăng, các nguồn ứng dụng máy tính cao cấp và càng có nhiếu đặc biệt ở trí tuệ nhân tạo đâ cùng tạo nên một xu hưởng toàn cầu trong việc ứng dụng AI vào tất cả khía cạnh của cuộc sống.

Trong tương lai, AI sè nhanh chóng có những đóng góp tiến bộ hơn cho website mà ở đó việc con người sử dụng trí thông minh có tính đáp ứng sẽ mang đến những trải nghiệm ngưòi dùng được cá nhân hóa hơn thay vì phương pháo one-size-fits-all. Đây cũng là đỉnh cao cho việc xứ lý những dữ liệu con người của trí tuệ nhân tạo và điểu này sè biến chúng hoạt động được như cách nhận thức của con người trước thông tin.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo ở đây không phải đế triệt tiêu vai trò cúa con người trong đòi sống. Mà hằy nhớ rằng chúng hỗ trợ hoạt động cho chúng ta, giúp chúng ta thực hiện những nhiệm vụ một cách tốt hơn. LPTech hiếu được tầm quan trọng của việc kết hợp giữa yếu tố con người và yếu tố công nghệ vào trong sứ mệnh thiết kế và nâng cấp website chuyên nghiệp cho các nhà kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam.

Tìm kiếm:

Từ khóa chủ động: aris thiet ke web, aris thiết kế web, web aris, thiet ke web aris, thiết kế web aris, thiet ke web site, thiết kế website aris, cong ty aris, công ty aris, lam web aris, làm web aris

Từ khóa chung: aris, cong ty aris, công ty aris, thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website, thiết kế website

Hashtag: #thietkeweb, #thietkewebsite, #web_aris, #congty_aris, #lamweb

Ads