WordPress có làm website bán hàng được không?

Website bán hàng là công cụ cần thiết cho kinh doanh thời 4.0, Website bán hàng thực sự là công cụ cần thiết. Theo dự báo của Statista.com, năm 2020 trong 7,7 tỷ dân số toàn cầu có đến 26,28% dân số mua sắm trực tuyến (2,05 tỷ người).
WordPress là công cụ mã nguồn mở cung cấp miễn phí cho người dùng để thiết kế website. Nền tảng này được viết trên ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đây được coi là hai thành phần chính góp phần xuất hiện trong nhiều lập trình web nhất hiện nay.
90% web bán hàng tren thế giới sử dụng wordpress, đó là nền tảng phổ biến, dễ dùng SEO tốt vì vậy hoàn toàn có thẻ sử dụng wordpress làm website bán hàng.