YITH WooCommerce Checkout Manager chính hãng mới nhất 120k

YITH WooCommerce Checkout Manager là một plugin WordPress miễn phí và có tính năng mở rộng để quản lý trang thanh toán của WooCommerce. Đây là một plugin mạnh mẽ cho phép người dùng thay đổi các trường thanh toán, tùy chỉnh giao diện và sắp xếp các trường của mẫu thanh toán một cách dễ dàng.

Dưới đây là các tính năng chính của YITH WooCommerce Checkout Manager:

Tùy chỉnh các trường thanh toán: Cho phép người dùng thêm, sửa đổi hoặc xóa các trường thanh toán theo nhu cầu của họ.

Sắp xếp các trường thanh toán: Cho phép người dùng sắp xếp lại thứ tự các trường thanh toán trên trang thanh toán.

Tạo các trường tùy chỉnh mới: Cho phép người dùng tạo các trường tùy chỉnh mới bao gồm trường văn bản, trường văn bản địa chỉ và trường số điện thoại.

Tùy chỉnh giao diện: Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của các trường thanh toán bằng cách sử dụng CSS.

Hiển thị hoặc ẩn các trường thanh toán: Cho phép người dùng ẩn hoặc hiển thị các trường thanh toán trên trang thanh toán.

Tích hợp với YITH WooCommerce Multi Vendor: Cho phép người dùng thêm các trường thanh toán cho các nhà cung cấp.

Tích hợp với YITH WooCommerce One-Click Checkout: Cho phép khách hàng thanh toán một cách nhanh chóng với một nút nhấn duy nhất.

Tích hợp với YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods: Cho phép khách hàng thanh toán nhanh chóng cho các sản phẩm số hoặc tải xuống.

YITH WooCommerce Checkout Manager là một plugin mạnh mẽ và tiện ích cho phép người dùng tùy chỉnh trang thanh toán của WooCommerce theo nhu cầu của họ.

GIỚI THIỆU ARISARIS Technology
Copyright © 2023 ARIS - Công ty TNHH công nghệ Aris
Mã số thuế: 5500547375 cấp ngày: 06/02/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La - Đại diện: Ông Tòng Văn Chiên.
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆCNơi tìm thấy chúng tôi
https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/04/img-footer-map.png
MẠNG XÃ HỘIARIS Social links
Tìm và kết nối, trò chuyện với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được nhiều khuyến mại hấp dẫn.