Giới thiệu - Công Ty Công Nghệ Aris

Giới thiệu

Aris là công ty giải pháp phần mềm doanh nghiệp: Thiết kế web, app mobile, làm SEO & Marketing, chuyển đổi số doanh nghiệp.

Aris hiện có 11 công ty thành viên: AUDO, SILIC, MAGIE, MIO, CHIENTV, MADA, CACBON, FIU, iCEN, NIKO, ARIS…

Sản phẩm dịch vụ của Aris:

– Lập trình phần mềm

– Thiết kế web site

– Thiết kế app mobile

– Dịch vụ SEO & Marketing

– Chuyển đổi số: Cấp hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thiết bị chữ ký số, phần mềm CRM, PAM, HRM…

– Cung cấp, bảo trì, cho thuê hosting, tên miền, cloud saver…

Cơ cấu tổ chức:

Mô hình hoạt động: