Giới thiệu

Aris gồm có Phòng thương mại điện tử, phòng nội dung số và phòng khoa học kỹ thuật với 1 ban quản lý chung là Ban nghiên cứu chiến lược.

GIỚI THIỆU ARIS

With a membership of 190+ players drawn, we have a high level of competition.

Trên 7 năm hoạt động với đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, Aris đang dần dần nâng cao vị thế trở thành công ty công nghệ đem lại nhiều giá trị cho xã hội.
Hiện nay, Aris gồm có Phòng thương mại điện tử, phòng nội dung số và phòng khoa học kỹ thuật với 1 ban quản lý chung là Ban nghiên cứu chiến lược.

Dự án đã thực hiện

OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23
JUMPER KIDS
AWAY @ BIG HALL
JUMPER KIDS
MON, OCT 21
OHIO CLIPPERS
HOME @ ARENA
OHIO CLIPPERS
FRI, NOV 03
BUNBURY
AWAY @ SPORT HALL
BUNBURY
WED, NOV 08
VIRGINIA TEAM
AWAY @ PENN STATE
VIRGINIA TEAM
TUE, NOV 14
COLORADO BULLS
HOME @ ARENA
COLORADO BULLS
THU, NOV 23

THÀNH TÍCH GIẢI THƯỞNG

The Oxygen Club is proud of its excellent record in the consistent production.
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_01.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_02.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_03.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_04.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_05.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_06.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_07.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_08.png
https://aris.vn/wp-content/uploads/2017/10/Trophy_09.png

GIỚI THIỆU ARIS

The Club provides children the opportunity to learn and develop basketball skills.

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Aris coi nhân viên như là những đối tác của công ty vì thế mọi đãi ngộ đều xứng đáng và tốt nhất
https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Tong-Van-Chien-Aris-CEO.jpg

CEOTòng Văn Chiên

Lập trình viên, thạc sỹ kinh tế đại học FPT, Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành cao nhất Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Tran-Thanh-Nhan-Aris-Team.jpg

Lập trình viênTrần Thanh Nhân

Lập trình viên, thạc sỹ kỹ thuật phần mềm đại học FPT, Trưởng phòng Phòng khoa học kỹ thuật Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Dang-My-Linh-Aris-Team.jpg

Content writingĐặng Mỹ Linh

Content writing, thạc sỹ kinh tế Đại học kinh tế Đà Nẵng, Trưởng phòng Phòng nội dung số Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Le-Bao-Ngoc-Aris-Team.jpg

Content marketingLê Bảo Ngọc

Content marketing, thạc sỹ kinh tế Đại học FPT, biên tập nội dung Phòng nội dung số Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Phan-Viet-Ha-Aris-Team.jpg

Lập trình viênPhan Việt Hà

Lập trình viên, thạc sỹ kinh tế đại học FPT, Trưởng phòng Phòng thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Lo-Giang-Long-Aris-Team.jpg

Lập trình viênLò Giang Long

Lập trình viên, Đại học bách khoa Hà Nội, Nhân viên Phòng thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Nguyen-xuan-nam-aris-team.jpg

Content marketingNguyễn Xuân Nam

Content marketing, thạc sỹ kinh tế Đại học FPT, biên tập nội dung Phòng Thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Huynh-ai-nhu-aris-team.jpg

Content marketingHuỳnh Ái Như

Content marketing, Đại học Kinh tế TP. HCM, biên tập nội dung Phòng Thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Nguyen-Van-Duc-Aris-Team.jpg

Lập trình viênNguyễn Văn Đức

Lập trình viên, thạc sỹ kinh tế đại học FPT, Trưởng phòng Phòng thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Nguyen-Hai-Yen-Aris-Team.jpg

Lập trình viênNguyễn Hải Yến

Lập trình viên, Đại học bách khoa Hà Nội, Nhân viên Phòng thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Giang-Anh-Nguyet-Aris-Team.jpg

Content marketingGiang Ánh Nguyệt

Content marketing, thạc sỹ kinh tế Đại học FPT, biên tập nội dung Phòng Thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Nguyen-Quoc-Vinh-Aris-Team.jpg

Content marketingNguyễn Quốc Vinh

Content marketing, Đại học Kinh tế TP. HCM, biên tập nội dung Phòng Thương mại điện tử Công ty công nghệ Aris

https://aris.vn/wp-content/uploads/2023/01/Aris_logo_2023.png

Giới thiệu ARIS

Aris là công ty công nghệ tại Việt Nam có hơn 7 năm hoạt động, mục tiêu xuất bản 1 triệu phần mềm ứng dụng, thiết kế website, SEO, thiết kế ứng dụng, phát triển thương mại điện tử, thiết kế đồ họa...phục vụ hơn 1.200 khách hàng từ công ty khởi nghiệp đến công ty TOP 500 toàn cầu.

Copyright © 2023 Aris – Công ty TNHH công nghệ Aris – Mã số thuế: 5500547375 cấp ngày: 06/02/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La. Đại diện: Ông Tòng Văn Chiên.

Sơn La: Nhà số 06, Xóm Huổi Tôm, Lẳm Cút, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La. Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà Arrow, Số 40 Hoàng Việt, P. 4, Q Tân Bình, TP. HCM. Đà Nẵng: Tòa nhà S-HOME, 56 Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.