Mr. Chien

7 thế mạnh, 7 yếu điểm, 8 giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2023

7 thế mạnh 01. Chiếm 98% Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước …

7 thế mạnh, 7 yếu điểm, 8 giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2023 Read More »

7 thế mạnh, 3 yếu điểm, 5 giải pháp cho doanh nghiệp lớn Việt Nam 2023

7 thế mạnh 01. Vốn nhiều Doanh nghiệp lớn đa số được nhà nước bảo trợ có ngân hàng đứng sau, nguồn vốn lớn là thế mạnh. 02. Nhân sự hoàn chỉnh Do vốn lớn nên nhân sự tuyển dụng được nhiều người tài giỏi, các bộ phận, vị trí có quy trình làm việc …

7 thế mạnh, 3 yếu điểm, 5 giải pháp cho doanh nghiệp lớn Việt Nam 2023 Read More »