Qui định sử dụng

Qui định sử dụng

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với aris.vn (“Công ty TNHH Công nghệ Aris”, “Trang web https://aris.vn”, “Chúng tôi”). Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn một môi trường trực tuyến an toàn và thú vị. Quy định sử dụng này (“Quy định”) mô tả các quy tắc và điều khoản mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

Tài khoản

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web, bạn cần tạo tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn.

Nội dung

Bạn có thể đăng tải nội dung lên Trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và các tài liệu khác. Bạn chịu trách nhiệm cho nội dung mà bạn đăng tải và đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm bản quyền, khiêu dâm, lăng mạ, hoặc vi phạm pháp luật.

Hành vi

Bạn đồng ý không thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng Trang web:

  • Spam
  • Lừa đảo
  • Phân biệt đối xử
  • Gây rối
  • Truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi

Bản quyền

Mọi nội dung trên Trang web thuộc bản quyền của Công ty hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi. Bạn không được phép sao chép, phân phối hoặc sửa đổi nội dung của Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web được liên kết.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc truy cập của bạn vào Trang web nếu bạn vi phạm Quy định này hoặc các điều khoản dịch vụ khác của chúng tôi.

Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật Quy định này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Quy định trên Trang web.

Bản hiệu lực

Quy định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3 năm 2024.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: cskh@aris.vn
Điện thoại: 0866-183-568

Scroll to Top